17

krajín odoberá naše rastliny

Rastliny vyvážame aj do sveta, nachádzajú sa už v sedemnástich krajinách.